คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 14

61-2

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 14

ประกาศรายชื่อและห้องสอบการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ การทดสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14  เพื่อชิงเงินรางวัลและโล่รางวัล ประจำปีการศึกษา 2561

download

ระดับชั้น ป.4
ระดับชั้น ป.5
ระดับชั้น ป.6
ระดับชัน ม.1
ระดับชัน ม.2
ระดับชั้น ม.3
ระดับชัน ม.4
ระดับชั้น ม.5
ระดับชั้น ม.6