ประกาศผลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561

animnew2 ประกาศผลการทดสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14  เพื่อชิงเงินรางวัลและโล่รางวัล ประจำปีการศึกษา 2561

IMG_6326

ประกาศผลการสอบแข่งขัน

ระดับชั้น ป.4
ระดับชั้น ป.5
ระดับชั้น ป.6
ระดับชั้น ม.1
ระดับชั้น ม.2
ระดับชั้น ม.3
ระดับชั้น ม.4
ระดับชั้น ม.5
ระดับชั้น ม.6

ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ตรวจสอบรายชื่อ นามสกุล ของนักเรียนที่ได้ในลำดับ ที่ 1-10 ให้ถูกต้อง ถ้ามีรายชื่อที่ต้องแก้ไข ให้แก้ไขภายในวันที่ 11 ธ.ค. 61 ที่ครูวิริยาภรณ์ มนตรีโพธิ์ โทร 0862422072 หรือ พิมพ์ชื่อนามสกุลที่ถูกต้องแล้วส่งมาที่อีเมลล์ surin.thu@gmail.com หรือ id_line : waluksawan

ส่วนการมอบรางวัลและรับรางวัล ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จะมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่หอประชุมราชบุรุษย์จันทร์ อุตมะพรม ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1 ถึง 10 มารับรางวัลโดยพร้อมเพรียงกัน

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบ สำหรับ ม.1 และ ม.2

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบสำหรับ ม.2

  1.  ระดับ ม.2 ห้องสอบที่ 1 เปลี่ยนจากห้อง  6304 (ซ้ำกับระดับ ม.1) เป็นห้อง 1212 อาคาร 1 ชั้น 2
  2. เปลี่ยนห้องสอบสำรอง สำหรับชั้น ม.2 จากห้อง Lab เคมี ห้อง 2207 เปลี่ยนเป็นห้อง 6407
  3. เปลี่ยนห้องสอบสำรอง สำหรับระดับชั้น ป.4 จากห้อง 2104 เป็นห้อง 6406