การทดสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 15

1571390843874

ด้วยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยกำหนดระเบียบการสอบแข่งขัน ดังนี้

ประเภท และระดับการแข่งขัน

การทดสอบเป็นประเภทบุคคล แบ่งเป็นระดับ ๙ ระดับ ดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ , ๕  และ ๖     สอบวันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒             สอบวันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ , ๔ , ๕ และ ๖   สอบวันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

  • การสมัครสอบ :
    ๓.๑ ระยะเวลาในการสมัคร ๑๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

       ๓.๒ ช่องทางในการสมัครสอบ

๑.  สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

๒. สมัครผ่าน ID_line@ :  @utd4121l            หรือlinead

พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

๓. สมัครผ่าน E-mail

science1.rw@gmail.com    พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

๔.  สมัครผ่าน facebook fanpage “ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย”
https://www.facebook.com/Sci2018RW

๕. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งธนาณัติค่าสมัครพร้อมแนบรายชื่อผู้สมัครใส่ในซองเอกสารเดียวกัน

ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม นางสาวกรัณฑ์เพชร   สายเชื้อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

รายละเอียดต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดได้ดังนี้

  1.  ประกาศการรับสมัครทั้งหมด
  2. ใบสมัครเข้าร่วมทดสอบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *