การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

61-2

animnew2ด้วยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดการสอบแข่งขันความเป็นเลิศ
ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยกำหนดระเบียบการสอบแข่งขัน ดังนี้

 ประเภท และระดับการแข่งขัน
การทดสอบเป็นประเภทบุคคล แบ่งเป็นระดับ ๙ ระดับ ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ , ๕  และ ๖  สอบวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒       สอบวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ , ๔ , ๕ และ ๖   สอบวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
การสมัครสอบ :
๓.๑ ระยะเวลาในการสมัคร ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
.๒ ช่องทางในการสมัครสอบ
๑.  สมัครผ่านเว็บไซต์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6cacA8QbN5C-cFUEyL9KJTCbHsMUsUDZwaLMvfP0gwjVGGw/viewform?usp=pp_url          หรือ qrsamak

พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

๒. สมัครผ่าน ID_line@ :  @utd4121l            หรือqrlinead

พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

๓. สมัครผ่าน E-mail

science1.rw@gmail.com    พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

๔.  https://www.facebook.com/Sci2018RW

๕. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งธนาณัติค่าสมัครพร้อมแนบรายชื่อผู้สมัครใส่ในซองเอกสารเดียวกัน

 ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม นางสาวกรัณฑ์เพชร   สายเชื้อ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

หรือชำระเงินผ่านระบบ promp pray

prompray
๖.  สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
หมายเหตุ : โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนสมัครหลายระดับชั้น ขอความกรุณาแยกใบสมัครในแต่ระดับชั้นด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งให้คณะกรรมการในแต่ละระดับชั้น
ดาวโหลดเอกสารการสมัคร
1. หนังสือนำส่ง
2.  ประกาศรับสมัครสอบ/ระเบียบการ
3. ใบสมัคร

แบบประเมินการอบรมโครงงานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ STEM Education

animnew2 คลิกที่นี่เพื่อทำแบบประเมิน

 

ภาพอบรมแกนนำห้องเรียนสีเขียวและห้องเรียนสิ่งแวดล้อม61

20180709_084749 ดูภาพทั้งหมด คลิกที่นี่ animnew2

รวมภาพจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ที่สนามบินร้อยเอ็ด 28 ก.ค 61

IMG_2033

ดูภาพทั้งหมด คลิกที่นี่  animnew2

เผยแพร่ผลงานของครูวิทยา ภาวะลี เรื่องสถานะของสาร

343

ปก

ปก ชุดกิจกรรม 1 สถานะของสาร

ชุดกิจกรรม 1 สถานะของสาร

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรเข้าร่วมการทดสอบ

สำหรับผู้เข้าร่วมการทดสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 ที่ต้องการเกียรติบัตร สามรถดาวน์โหลดเกียรติบัตรเข้าร่วมการทดสอบ และสามารถพิมพ์และแก้ไขชื่อของตนเองหรือผู้เข้าร่วมทดสอบได้เลยครับ

cer

 

 

 

 Free hit countersดาวน์โหลดเกียรติบัตรเข้าร่วมทดสอบ

ประกาศผลการสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 13


ประกาศผลการทดสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13  เพื่อชิงเงินรางวัลและโล่รางวัล ประจำปีการศึกษา 2560

ระดับชั้น ป.4
ระดับชั้น ป.5
ระดับชั้น ป.6
ระดับชั้น ม.1
ระดับชั้น ม.2
ระดับชั้น ม.3
ระดับชั้น ม.4
ระดับชั้น ม.5
ระดับชั้น ม.6
ประกาศผลการสอบแข่งขัน

ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ตรวจสอบรายชื่อ นามสกุล ของนักเรียนที่ได้ในลำดับ ที่ 1-10 ให้ถูกต้อง ถ้ามีรายชื่อที่ต้องแก้ไข ให้แก้ไขภายในวันที่ 8 ธ.ค. ที่ครูวิริยาภรณ์ มนตรีโพธิ์ โทร 0862422072 หรือ พิมพ์ชื่อนามสกุลที่ถูกต้องแล้วส่งมาที่อีเมลล์ surin.thu@gmail.com หรือ id_line : waluk

ส่วนการมอบรางวัลและรับรางวัล ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จะมอบรางวัลในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมราชบุรุษย์จันทร์ อุตมะพรม ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1 ถึง 10 มารับรางวัลโดยพร้อมเพรียงกัน

รวมห้องสอบแต่ละระดับ

LINE_P20171202_193559100


LINE_P20171202_193559112

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงห้องสอบในบางระดับจึงขอให้ผู้เข้าสอบได้ตรวจสอบห้องสอบอีกครั้ง เฉพาะห้องสอบที่มี  * กำกับไว้ครับ