แจ้งเลื่อนวันรับรางวัลสอบความเป็นเลิศครั้งที่12

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการมอบรางวัลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่12 จากวันที่ 20 ม.ค.60 เปลี่ยนมาเป็นวันพฤหัสบดีที่12 ม.ค 60 พร้อมกันกับ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ที่หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมพรม ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศผลสอบความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12

%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%a2

ประกาศผลการสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ลำดับที่ 1-10 ของแต่ละระดับชั้น ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ ตนเอง และชื่อโรงเรียน ถ้ามีที่ผิดให้แก้ไขให้ถูกต้อง และส่งมาที่ แสดงความคิดเห็น ในเว็บไซต์นี้ หรือ ส่งมาที่ mail : surin.thu@gmail.com และขอให้ผู้ได้รับรางวัล มารายงานตัวเพื่อรับรางวัล ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

1.  ระดับชั้น ป.4
2.  ระดับชั้น ป.5
3.  ระดับชั้น ป.ุ6
4.  ระดับชั้น ม.1
5.  ระดับชั้น ม.2
6.  ระดับชั้น ม.3
7.  ระดับชั้น ม.4
8.  ระดับชั้น ม.5
9.  ระดับชั้น ม.ุ6

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบความเป็นเลิศครั้งที่ 12

1.  ระดับชั้น ป.4
2.  ระดับชั้น ป.5
3.  ระดับชั้น ป.ุ6
4.  ระดับชั้น ม.1
5.  ระดับชั้น ม.2
6.  ระดับชั้น ม.3
7.  ระดับชั้น ม.4
8.  ระดับชั้น ม.5
9.  ระดับชั้น ม.ุ6

แบบฟอร์มสมัครสอบความเป็นเลิศครั้งที่ 12

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครสอบความเป็นเลิศครั้งที่ 12 ที่นี่

ดาวน์โหลดประกาศสอบความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ ที่นี่่